Om oss

Vad vi erbjuder

Diagnostiskt Centrum Hud erbjuder specialiserad hudsjukvård (dermatologi) för alla typer av hudsjukdomar. Vi har en samlad kompetens med läkare och sköterskor med lång erfarenhet och djup kunskap. Alla våra läkare är specialister inom dermatologi och utbildar även blivande hudläkare och allmänläkare.

 

Förutom hög medicinsk kompetens fokuserar vi på tillgänglighet och god service till dig som patient. Genom egen forskning och med vårt årligt återkommande vetenskapliga möte Derm Summit bidrar vi också till ökade kunskaper så att vården kan bli ännu bättre.

 

Om företaget

Diagnostiskt Centrum Hud grundades 2012 med en första liten klinik i Stockholm. Sedan dess har vi vuxit till att vara den ledande aktören inom hudsjukvård i Sverige. Våra hudläkare tar emot patienter på 12 kliniker och planen är att fortsätta vår tillväxt för att kunna erbjuda högkvalitativ hudsjukvård till fler patienter i Sverige och i övriga Norden.

 

Klinikerna drivs självständigt av erfarna hudläkare och arbetet gynnas av en gemensam infrastruktur och med stödfunktioner för att avlasta läkarna från administrativa uppgifter så att de kan lägga så mycket tid som möjligt på patientkontakt.

 

I Sverige har vi avtal med Region Stockholm, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen och de allra flesta försäkringsbolagen. Vi tar också emot privatbetalande patienter. Vi är Kvalitetscertifierade och Miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Vår ledning

Diagnostiskt Centrum Hud grundades av hudläkarna Anne Wetter och Petra Kjellman, tillsammans med onkolog Magnus Bäcklund och Philip Jerlmyr. Ledningen består delvis av grundarna som i sin hudläkarroll och på klinikerna säkerställer fokus på patienterna och vården i hela Diagnostiskt Centrum Hud och bland alla kollegor. Diagnostiskt Centrum Hud ägs till största delen av ledningen och läkarkollegor. Bridgepoint är minoritetsinvesterare som stöttar vår fortsatta expansion i Norden.

Läs vår verksamhetspolicy här

Läs vår arbetsmiljöpolicy här

 

Våra värderingar

Diagnostiskt Centrum Hud är en värderingsstyrd organisation. Alla på Diagnostiskt Centrum Hud arbetar efter följande värderingar för att fortsätta leverera den bästa vård till våra patienter, och den bästa arbetsmiljön för våra kollegor.

Våra värdeord

Kvalitet Med vår stora samlade specialistläkarkompetens och ett bra samarbetsklimat säkerställs vård av högsta kvalitet. Alla roller och individer inom DCH är viktiga för att vi ska uppnå denna höga kvalitet.
Trygghet Att vi alla agerar professionellt i våra olika roller skapar trovärdighet och inger förtroende. Tillsammans med den höga kvaliteten skapar det en trygg och säker vård. Hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö skapar en trygghet för oss alla.
Engagemang Alla inom DCH är viktiga! Genom engagemang och delaktighet och en hög servicekänsla bidrar vi alla till de positiva upplevelser som ger nöjda patienter. För alla gäller därför att alltid ha ett trevligt bemötande – mot alla.
Innovation Vårt löfte till framtidens patienter är att vi genom forskning och innovation strävar efter att bygga ny kunskap och nya produkter. Undervisning av studenter och kollegor bidrar till att våra kunskaper och förmågor sprids till fler, vilket kommer till nytta för både dagens och framtidens patienter.
Miljömedvetenhet I vårt löfte ingår också att med helhetssyn, ständiga förbättringar och mätbara mål med miljöarbetet ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och sträva efter att öka vår positiva miljöpåverkan och därigenom förbättra vår miljöprestanda.