Om oss

Vad vi erbjuder

Diagnostiskt Centrum Hud erbjuder specialiserad hudsjukvård (dermatologi) för alla typer av hudsjukdomar. Vi har en bred samlad kompetens med läkare och sköterskor med lång erfarenhet. Våra läkare är specialister i dermatologi och vi utbildar även blivande hudläkare och allmänläkare.

 

Förutom hög medicinsk kompetens fokuserar vi på tillgänglighet och god service till dig som patient. Genom egen forskning, olika föreläsningsuppdrag, mediaframträdanden och med vårt årliga återkommande vetenskapliga möte DermSummit, bidrar vi till att göra vården ännu bättre för dagens och framtidens patienter.

 

Om företaget

Diagnostiskt Centrum Hud öppnade 2012 sin första klinik i Stockholm. Sedan dess har vi utvecklats till den ledande aktören inom dermatologi i Sverige. Våra hudläkare tar emot patienter på 12 kliniker och planen är att fortsätta vår tillväxt för att kunna erbjuda högkvalitativ hudsjukvård till fler patienter i Sverige och i övriga Norden.

 

Klinikerna drivs självständigt av erfarna hudläkare och arbetet gynnas av en gemensam infrastruktur och med stödfunktioner för att avlasta läkarna från administrativa uppgifter så att de kan lägga så mycket tid som möjligt på patientkontakt.

 

I Sverige har vi avtal med Region Stockholm, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen och alla de stora försäkringsbolagen. Vi tar också emot privatbetalande patienter. Vi är ISO-certifierade för Kvalitet (ISO 9001) och Miljö (ISO 14001).

 

Vår ledning

Diagnostiskt Centrum Hud ägs till största delen av sina grundare (hudläkarna Anne Wetter och Petra Kjellman, tillsammans med onkolog Magnus Bäcklund och Philip Jerlmyr) och läkare på klinikerna. Ledningen består av grundarna ihop med representanter för Bridgepoint, som 2020 kom in som minoritets-investerare för att stötta fortsatt expansion i Sverige och i Norden. Magnus Jansson är sedan 2023-11-06 arbetande styrelseordförande tillsvidare.

 

Läs vår verksamhetspolicy här

Läs vår arbetsmiljöpolicy här

 

Våra värderingar

Diagnostiskt Centrum Hud är en värderingsstyrd organisation. Alla på Diagnostiskt Centrum Hud arbetar efter följande värderingar för att ge den bästa vården till våra patienter och den bästa arbetsmiljön för våra kollegor.

Våra värdeord

Kvalitet Med vår stora samlade specialistläkarkompetens och ett bra samarbetsklimat säkerställs vård av högsta kvalitet. Alla roller och individer inom DCH är viktiga för att vi ska uppnå denna höga kvalitet.
Trygghet Att vi alla agerar professionellt i våra olika roller skapar trovärdighet och inger förtroende. Tillsammans med den höga kvaliteten skapar det en trygg och säker vård. Hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö skapar en trygghet för oss alla.
Engagemang Alla inom DCH är viktiga! Genom engagemang och delaktighet och en hög servicekänsla bidrar vi alla till de positiva upplevelser som ger nöjda patienter. För alla gäller därför att alltid ha ett trevligt bemötande – mot alla.
Innovation Vårt löfte till framtidens patienter är att vi genom forskning och innovation strävar efter att bygga ny kunskap och nya produkter. Undervisning av studenter och kollegor bidrar till att våra kunskaper och förmågor sprids till fler, vilket kommer till nytta för både dagens och framtidens patienter.
Miljömedvetenhet I vårt löfte ingår också att med helhetssyn, ständiga förbättringar och mätbara mål med miljöarbetet ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och sträva efter att öka vår positiva miljöpåverkan och därigenom förbättra vår miljöprestanda.

Intern kanal för visselblåsning

Här hittar du till vår interna kanal för visselblåsning. Vår samarbetspartner som tillhandahåller den krypterade kanalen heter Qnister.

 

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla medarbetarnas, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

 

Genom visselblåsartjänsten kan man vara helt anonym. Rapporten kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. För att säkerställa anonymiteten ska en anmälare tänka på följande:

 

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till vår HR-direktör som avgör om hon är lämplig att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part.

 

Länk och QR-kod till kanalen för visselblåsning är:  
https://whistle.qnister.com/diagnostisktcentrumhud/sv-SE