Sorina Raducan

Sorina Raducan är hudläkare på Diagnostiskt Centrum Hud Malmö/Hyllie. Sorina är specialist inom hud- och könssjukdomar med långvarigt erfarenhet. Född i Rumänien där hon tog läkarexamen 2007.

Startade sin resa inom dermatologi på Bucharest's Centrala Militär Sjukhus och blev färdig specialist 2012. Yrkesverksam i Sverige sedan 2013.Har tidigare jobbat som överläkare och medicinsk ansvarig på Trelleborgs Sjukhus (Hud) samt även Biträdande överläkare på Skånes Universitetssjukhus, hudklinik Malmö .


Deltar regelbundet i nationella och internationella konferenser. Medlem i EADV. Specialintresse inom dermatoskopi och hudcancer.