Vår expertis

Vi på Diagnostiskt Centrum Hud är mycket stolta över vår samlade kompetens och stöttar aktivt forskning och utveckling i vår verksamhet.

Forskning och utveckling

Sedan start har vi integrerat forskning och utveckling i vår verksamhet. Vi vill vara ett gott exempel bland privata vårdgivare och vårdvalskliniker och visa att forskning och utveckling kan bedrivas även utanför universitetssjukhusen. Med den pågående utflyttningen av dermatologi från sjukhusen till specialistmottagningar närmare medborgarna är det också naturligt att det är där forskningen bedrivs. Vi har drivit ett flertal projekt genom åren men det i särklass största är vår pågående VINNOVA-finansierade satsning inom Artificiell intelligens, AI. Se mer nedan.

Våra första forskningsprojekt i egen regi genomfördes våren 2013. Det var intervjuer och enkätstudier av våra patienter som sökt för misstänkt hudtumör om deras oro, solvanor och hudtonsideal. Frågor ställdes också om de dröjt med att söka vård eller inte och det framkom då att främst vissa av de äldre männen dröjt med att söka då de tänkt att hudförändringar är för banalt för att söka läkare för. Studierna om solvanor och hudtonsideal har visat att majoriteten av ungdomar i Sverige med naturligt blek hy eftersträvar en tydlig ”solbränna”. Resultaten har lyfts fram i Strålsäkerhetsmyndighetens UV-råds årsrapport.

I senare projekt, även det i samarbete med Karolinska Institutet, har vi undersökt vår förmåga att effektivt hitta maligna melanom bland alla de som söker oss för sådan misstanke. Vi kunde uppvisa korta ledtider och resultaten publicerades i en vetenskaplig artikel.

Sammanlagt har åtta läkarstudenter framgångsrikt gjort sina terminslånga examensarbeten hos oss. Ansvarig för studierna och studenterna är onkologen och medgrundaren Magnus Bäcklund tillsammans med professor Yvonne Brandberg.

Kunskapsbanken

Vi på Diagnostiskt Centrum Hud är mycket stolta över vår samlade kompetens! Här i Kunskapsbanken kan du ta del av några av våra specialistläkares forskningsprojekt, klicka på länkarna nedan.

Petra Kjellman

Petra Kjellman är en av klinikens verksamhetschefer och sitter i bolagets styrelse.
Hon varvade AT-tjänstgöring på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med forskning och blev legitimerad läkare och disputerade 2004.

 

Hon blev färdig hudläkarspecialist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 2009. På Karolinska specialiserade hon sig på hudtumörer samt har genomgått sidoutbildning på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Här är ett urval av hennes forskning:

ROSACEA – A CLINICAL OVERVIEW PROGNOSTIC FACTORS IN LOCALIZED INVASIVE PRIMARY CUTANEOUS MALIGNANT MELANOMA A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH BULLOUS PEMPHIGOID TREATED WITH METHOTREXATE DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC POTENTIAL OF MIB-1 PROLIFERATION INDEX IN THYROID FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY

Cristina Oprica

Hudläkare – Specialist i Dermatologi

Tidigare tjänstgjort på hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och som överläkare på hudkliniken på Södersjukhuset. Aktiv som allmän dermatolog och disputerade inom akne och antibiotikaresistens hos antibiotikabehandlade aknepatienter. Cristina är medlem i ”Global Alliance to Improve Outcomes in Acne” som är en internationell grupp av dermatologer och forskare. Globala alliansen publicera kunskapsöversikter och nya behandlingsrekommendationer för akne. Här följer ett urval av hennes forskningsartiklar:

ISOTRETINOIN VS TETRACYCLINE GLOBAL ALLIANCE TO IMPROVE OUTCOMES IN ACNE ACNE POPULATION: ADULT FEMALES PRACTICAL AND DAILY GUIDE FOR THE TREATMENT OF ACNE PATIENTS

Carina Grönhagen

Hudläkare – Specialist i Dermatologi

INCIDENCE OF BULLOUS PEMPHIGOID IN SWEDEN 2005–2012 BULLOUS PEMPHIGOID: VALIDATION OF THE NATIONAL PATIENT REGISTER

Yvonne Eklund

Hudläkare – Specialist i Dermatologi

LASER TATTOO REMOVAL, PRECAUTIONS, AND UNWANTED EFFECTS NY SUBTYP AV MOLLUSCIPOXVIRUS PÅVISAD MYCOSIS FUNGOIDES: A RETROSPECTIVE STUDY OF 44 SWEDISH CASES

Hudsjukdomar

Snabblänkar

Hudcancer – Olika former

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. Malignt melanom uppstår i hudens pigmentproducerande celler, melanocyter. När vi utsätts för UV-ljus stimuleras produktionen av pigment, vi blir solbruna, vilket gör att huden bättre tål att utsättas för solens strålar. Om arvsmassan hos en melanocyt skadas på grund av UV-strålning, kan melanocyten stegvis förändras och börja dela sig ohämmat så att ett malignt melanom bildas. Från det att en skada uppstår i melanocytens arvsmassa till dess att ett malignt melanom utvecklas, kan det gå decennier.

 

Maligna melanom i huden upptäcks oftast av att patienten själv, eller någon i omgivningen, noterar ett nytt eller förändrat födelsemärke. Ungefär hälften av alla hudmelanom uppstår i tidigare frisk hud och hälften i befintliga ”leverfläckar” eller “födelsemärken” (det är samma sak). Diagnosen malignt melanom ställs genom att den misstänkta hudförändringen opereras bort för att därefter analyseras i mikroskop. Malignt melanom ska opereras bort med marginal och kirurgin är oftast en botande åtgärd.

 

Malignt melanom är den snabbast ökande cancerformen. Årligen drabbas drygt 4 000 svenskar av malignt melanom och 500 dör av sjukdomen, vilket är fler än i trafiken. Läs mer om malignt melanom hos Cancerfonden.

 

De andra hudtumörformerna skivepitelcancer och basalcellscancer (basaliom) utgår, som namnen antyder, från andra celltyper i huden. De är mycket vanligare än melanom men får inte samma uppmärksamhet då de som tur är har väldigt låg dödlighet. Dock kan man få dessa tumörformer upprepade gånger och på nya ställen och behandlingarna kan ge missprydande ärr t ex i ansiktet där de ofta sitter då även dessa tumörer är huvudsakligen solorsakade.

 

Skivepitelcancer och basaliom sitter alltså framför allt på solbelysta områden och de visar sig oftast som små knutor i huden eller sår som inte läker på ett par månader. Tumörerna behandlas många gånger direkt för att de har ett för det vana ögat typiskt utseende, men ibland om diagnosen är osäker tas ett prov innan för att säkerställa diagnosen. Behandlingen kan bestå av kirurgi, frysning, fotodynamisk behandling (PDT), olika cellhämmande krämer eller en kombination av dessa.

Akne

Akne drabbar nästan 4 av 5 ungdomar, de flesta får lindriga besvär men ca 20 % får svår akne. Akne beror på en genetisk känslighet i hudens talgkörtlar som gör att dessa reagerar överdrivet på våra vanliga hormonsvängningar. Även lindrig akne kan hos en del upplevas väldigt besvärligt och medföra att man skäms och drar sig undan, det kan leda till försämrat självförtroende och öka risken för depression. Vuxna, ffa kvinnor med akne, är en grupp som ökar, mekanismerna är ungefär de samma som hos tonåringar och upplevelsen av social stigmatisering densamma.

 

Vi tycker därför att det är viktigt att alla patienter som söker med aknebesvär tas på allvar, och våra läkare är mycket kunniga och intresserade av behandling av alla typer av aknepatienter.

Rosacea

Rosacea är en sjukdom som ökar och tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män. Vid den vanligaste formen, papulopustulös rosacea, får man akneliknande utslag ofta på näsan och kinderna men även pannan och hakan kan drabbas. Ibland syns rikligt med brustna blodkärl (telangiektasier) på näsa och kinder. En annan variant, erytematös rosacea, ger mer en påtaglig generell, närmast konstant ansiktsrodnad. Orsaken är en genetisk benägenhet men olika triggerfaktorer spelar roll för att utlösa eller försämra rosacea varav de vanligaste är sol, stress, alkohol och värme eller annat som gör att kärlen i ansiktet vidgas och man blir röd.

 

Vid det med rosacea besläktade tillståndet perioral dermatit har man små, små utslag runt hakan och munnen, som ofta kliar eller svider, ibland sitter de vid näsvingarna eller runt ögonen. Detta tillstånd är starkt kopplat till stress men även alltför ivrig ansiktsvård kan också leda till obalans och perioral dermatit.

 

Vi har stor vana av att behandla rosacea och perioral dermatit med både lokalbehandling (krämer) och olika former av tabletter och behandlingen anpassas individuellt.

Psoriasis

2-3 % av befolkningen har psoriasis. Vid psoriasis ses vanligen röda väl avgränsade fläckar, ibland med vitaktig fjällning. Fläckarna kan sitta var som helst på kroppen men vanliga ställen är armbågar, knän och i hårbotten och de kliar oftast inte så mycket men undantag finns. De flesta har bara några fläckar som kommer och går men en liten del får stora delar av huden täckt av psoriasis. Även händer, fötter och naglar kan drabbas. Ledbesvär (psoriasisartrit) drabbar 20-40% av de med psoriasis. Orsaken till man får psoriasis är genetisk och har man familjemedlemmar med psoriasis har man ökad risk att själv få det, och det kan starta när som helst i livet.

Det har hänt mycket på behandlingsfronten de senaste 10 åren och vi har bred samlad erfarenhet av samtliga metoder inklusive de senaste systembehandlingarna, se nedan på ”Behandlingar”.

Eksem

Ordet eksem betecknar egentligen bara ett reaktionsmönster i huden med torrt, rött, kliande utslag. Det finns olika sorters eksem. Det vanligaste är atopiskt eksem (böjveckseksem) vilket ses hos 1 av 5 barn. Som namnet antyder sitter dessa eksem vanligen i just ”böjveck” t ex armveck och knäveck, men också i ansikte och på hals, de kan egentligen sitta var som helst. Orsaken är en genetisk skörhet i hudbarriären som gör att den inte är lika bra på att behålla rätt fuktighet i huden som då blir uttorkad och skör varvid inflammation och kliande utslag kan triggas. Det är därför viktigt att smörja huden med fuktighetskräm regelbundet för att motverka uttorkningen men om eksem har uppstått behövs behandling som dämpar inflammationen där det vanligaste är kortisonkräm. Rätt använt är kortisonkräm ett effektivt och välprövat läkemedel utan allvarliga risker. Hos många växer symtomen på eksem bort när barnen kommer i skolåldern men för en mindre andel blir bekymren livslånga. Man har även ökad risk att få handeksem om man haft atopiskt eksem.

 

En annan vanlig typ av eksem är mjälleksem som ffa ger utslag mellan ögonbryn och vid näsvingar. Orsaken här är en (genetisk) känslighet mot de jästsvampar som vi har på huden.

 

Oavsett eksemform har vi även här stor samlad kompetens och kunnande kring behandling med allt från krämer till tabletter och för de svåraste fallen, sprutbehandling.

 

 

Bli en del av oss!

Behandlingar

Allmän hudmottagning

Vi handlägger alla vanliga hudsjukdomar såsom akne, rosacea, olika typer av eksem och psoriasis, men bedömer och utreder också olika typer av oklara hudutslag. Vid misstanke om kontaktallergi testar vi för det med så kallat epikutantest (lapptest). Vi är Stockholms största hudmottagning inom den specialiserade öppenvården, samtliga läkare har lång erfarenhet, många har varit verksamma vid universitetskliniker och flera är även disputerade. Vid ovanliga eller svårbedömda tillstånd samråder specialistläkarna kring patienten vilket samlat ger en bred kompetens.

Prickmottagning

Om man upptäcker att ett födelsemärke ändrat färg, form eller växt ska man kolla upp det, det vet de flesta. Det är viktigt att man då inom kort har möjlighet att få komma till en specialist för bedömning. Dels för att slippa vara orolig, dels för att om det visar sig vara hudcancer är det viktigt att få förändringen borttagen så snabbt som möjligt, då har man mycket god chans att bli helt frisk.

 

På vår prickmottagning erbjuds snabba tider för bedömning och vid behov operation. Som tur är rör det sig oftast inte om cancer men det vet man ju inte förrän man fått förändringen undersökt.

Aknebehandling

Vi behandlar ett stort antal patienter med akne varje år och är erfarna och uppdaterade på det senaste inom aknebehandling. Vi behandlar både ungdomar och de med ”vuxenakne”. Aknebesvär upplevs olika och kan hos en del ge upphov till ett stort lidande. Vi lägger därför stor vikt vid att anpassa behandlingen individuellt och behandlar gärna med Isotretinoin när det behövs, särskilt om det finns risk för ärrbildning eller besvären inte ger med sig på annan behandling. Till exempel kan längre tids lågdos-behandling med Isotretinoin ha god effekt vid vuxenakne som återkommer gång på gång.

Systembehandlingar, biologiska läkemedel

Förstahandsvalet vid både eksem och psoriasis är kortisonkräm. Men en del patienter blir inte av med sina utslag trots att de använder stark kortisonkräm. Man kan inte använda hur mycket kortison som helst utan att få biverkningar, till exempel förtunning av huden.

 

De senaste 10 åren har det hänt mycket på psoriasis-området med nya sorters behandlingar som huvudsakligen ges i form av sprutor. Många av våra specialistläkare har varit med från början och vi har nu samlat på oss mycket erfarenhet av behandling med dessa läkemedel som framför allt är avsedda för de med måttlig till svår psoriasis.

 

Nyligen kom först ett, sedan ett till läkemedel för måttligt till svårt atopiskt eksem vilket är väldigt glädjande. Vi har flera patienter som framgångsrikt behandlats med dessa och äntligen fått det lugnare i huden med minskad klåda och minskade eksem.

 

Samtliga ovan beskrivna behandlingar är dessvärre inga botemedel utan precis som övriga behandlingar är det symtomlindring man uppnår, dvs slutar man kommer besvären ofta tillbaka. Men för de som tidigare inte blivit bra trots kortisonkrämer eller tablettbehandlingar är detta revolutionerande.

Åtgärd av godartade förändringar

Många gånger visar det sig att förändringarna man önskat få bedömda faktiskt inte är farliga, det finns då inga medicinska skäl att avlägsna dem. En del vill ändå ta bort dem för att man tycker de är missprydande eller opraktiska.

 

Vi erbjuder borttagning av godartade förändringar och är måna om ett snyggt kosmetiskt resultat men man får bekosta behandlingen själv.

 

I Malmö City och Malmö Hyllie erbjuds detta i mån av tid.

Åtgärd / Operationsbehandling

I de fall en förändring misstänks vara elakartad ser vi till att den skyndsamt blir borttagen. Vi opererar hudförändringar både på kroppen och i ansiktet och alla våra opererande hudspecialister är vana hudkirurger. Vi skickar alla förändringar på analys för säker diagnos.

Derm Summit

Om Derm Summit

Derm Summit är ett årligt vetenskapligt symposium arrangerat av Diagnostiskt Centrum Hud. Mötet vänder sig till de som är verksamma inom dermatologi såväl som blivande dermatologer. För fjärde året i rad presenterar vi ett gediget program som inkluderar olika delar inom det dermatologiska området. Vi ser fram emot att välkomna närmare 150 deltagare i år!

 

Vi är mycket angelägna om att föra kunskap och utbildning inom dermatologi vidare. Därför delar vi årligen ut två stipendier på 25 000 kr vardera till unga, lovande dermatologer för att möjliggöra ytterligare forskning och utbildning på deras kliniker.

Läs mer om Derm Summit 2023 här

DermAI

Aktuellt nu och under kommande år är vår satsning, i samarbete med ingenjörer på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm och IT-expertis, på att med AI utveckla ett beslutsstöd för sjukvården inom hudcancer. I vårt projekt används ett stort antal fotograferade bilder tagna med smartphone med tillkopplat dermatoskop av specialister inom hudsjukdomar. Med AI-tekniken ”deep learning” och en i projektet utvecklad programvara kan de pigmentförändringar som har ökad risk att vara maligna selekteras. Tjänsten ska inte ersätta hudläkare, men i framtiden kunna ge ett beslutsstöd, främst i primärvården, med det slutliga målet att minska dödligheten i malignt melanom.

Finansieringen av projektet sker av oss själva och av VINNOVA.

Läs mer om AI här