Integritetspolicy

Integritetspolicy

Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som vi samlar in genom våra hemsidor. Detta utgör en del av vår Policy för personuppgiftshantering. Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Vad samlar vi för information om dig?

För besökare av vår hemsida
Vår hemsida använder sig av ett verktyg som heter Google Analytics i syfte att ge oss en bättre inblick i vad ni användare väljer att läsa om eller vilket språk ni vill använda när ni besöker oss.
För att kunna särskilja besökare så tar verktyget in information om IP-adresser. IP-adresserna krypteras innan de skickas till oss vilket innebär att vi inte får någon information som kan kopplas till dig som individ.

 

För formulär
Om ni väljer att fylla i och skicka in ett formulär sparar vi den e-postadress, telefonnummer, namn och adress ni skriver in.

 

Samtycke
Genom att du använder dig av denna webbplats, fortsätter att använda våra tjänster eller kontaktar oss via någon annan kanal, godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i policyn.
Notera att ändringar kan komma att göras i policyn och att du därför bör, med jämna mellanrum läsa igenom den för att försäkra dig om att du godkänner eventuella förändringar.

 

Behandling av personuppgifter
Vi strävar efter att minimera den totala mängd uppgifter vi sparar i vårt arbete och i vår organisation.
Vi gör därför regelbundna gallringar av information.
Vi har även rutiner för att säkerställa att uppgifterna vi tar in inte sparas längre tid eller på fler platser än vad som är nödvändigt.

 

Säkerhet
Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas så säkert som möjligt.
För att försäkra oss om att ingen otillåten kommer åt dina uppgifter använder vi oss av relevanta säkerhetsåtgärder.
Dessa innefattar fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
Utsträckningen av skyddet är beroende på mängden information och hur känslig den är.

 

Dina rättigheter
Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt.
Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att information som vi har på dig inte stämmer har du rätt be oss uppdatera och korrigera information.

Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information.

Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.

Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.

Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller gällande dataskyddsförordning.

 

Kontakt
Om du har några funderingar över vår Integritetspolicy för vår hemsida eller företagtets Policy för personuppgiftshantering eller har någon annan fundering eller vill nyttja någon av dina rättigheter så får du gärna kontakta oss via email eller post.

info@diagnostisktcentrumhud.se
Diagnostiskt Centrum Hud
Apelbergsgatan 60
111 37 Stockholm