Bli en del av oss

Vi är en omtyckt mottagning och har ett ständigt ökat inflöde av remisser och patienter.

Driver du en klinik eller vill du starta en klinik?

Driver du en egen klinik och är du intresserad av att bli del av Diagnostiskt Centrum Hud?
Vi kan erbjuda dig ett sätt att fortsätta driva din verksamhet och samtidigt dra nytta av att
vara en del av en större organisation så att du och dina kollegor kan fokusera på patienten
och leverera den bästa vården, tillgängligheten och service.

 

Fördelar med att vara en del av Diagnostiskt Centrum Hud inkluderar:

1. Ökade patientflöden genom våra avtal med regioner och försäkringsbolag
2. Medicinskt och kollegialt utbyte mellan läkarkollegor i alla våra kliniker
3. Vidareutbildning, forskningsprojekt, och DCH-stipendier
4. Gemensamma ekonomi och IT-system, kvalitetsuppföljning, för att avlasta
administration på kliniken
5. Samordningsfördelar gällande t.ex. inköp och investering i digitalisering
6. Lokal och nationell marknadsföring inklusive gemensam hemsida

 

Alla våra klinikansvariga, som är hudläkare själva, driver våra kliniker självständigt med stöd
från oss i ledningen, som också är hudläkare.

Vi kan också hjälpa dig om du vill starta en egen klinik, i Diagnostiskt Centrum Huds regi, i
en stad eller region där vi inte finns idag.

 

Om du står inför ett generationsskifte då kan vi hjälpa dig genom att erbjuda ett sätt för dig
att säkra hem värdet som du har skapat och ta fram en tydlig successionsplan.

 

Om du är intresserad vänligen kontakta Magnus Jansson.
Email: magnus.jansson@dchud.se

Behöver du hjälp av en specialist?