Caroline Danell

Caroline Danell är specialist i dermatologi på Diagnostiskt Centrum Hud Hötroget. Danell har stort intresse för diagnos och behandling av hudcancer. Ger råd kring behandling av alla typer av hudsjukdomar som tex akne, eksem, utslag, rosacea och psoriasis m.m. Caroline har gjort sin specialistutbildning på Södersjukhuset och har bedrivit forskning på Karolinska Institutet med publicerade artiklar inom bland annat hudcancer samt eksem och allergier.

Under specialistutbildningen har Caroline haft utbildning vid Plastikkirurgiska kliniken på Karolinska Sjukhuset. Caroline har även genomgått utbildning inom bland annat avancerad hudkirurgi vid University of California San Diego School of Medicine, La Jolla, USA samt särskild vidareutbildning inom diagnostik av hudcancer vid University of Queensland, Australien.

Caroline deltar årligen i kurser och konferenser för att kontinuerligt uppdatera sig på det senaste inom både medicinsk och estetisk dermatologi. Dr Simberg Danell är medlem i Sveriges Läkarförbund, Svenska Sällskapet för Dermatovenereologi (SSDV) och European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).