Mikaela Ahlin

Mikaela är hudläkare på Diagnostiskt Centrum Hud Malmö. Född i Lund. Mikaela studerade medicin vid Universitetet i Lund, avlade läkarexamen 2010 och blev legitimerad läkare 2013. Hon gjorde sin specialistutbildning till hudläkare på Universitetssjukhuset i Malmö och är hudspecialist sedan 2022.