Max Nordgren

Max Nordgren är hudläkare på Diagnostiskt Centrum Hud Malmö Hyllie. Max studerade läkarprogrammet på Karolinska Institutet i Stockholm. Han har tidigare arbetat som specialistläkare på Hudmottagningen SUS i Malmö där han var läkemedelsansvarig läkare samt delansvarig för den specialiserade psoriasismottagningen. Han har även ett stort intresse för tumördiagnostik och hudkirurgi. Han är engagerad i utbildning och har undervisat läkarstudenter på Karolinska Institutet och i Malmö samt föreläser emellanåt för hudläkare och andra specialistläkare.