Boka

Diagnostiskt Centrum Hud re-certifierade för ytterligare tre år enligt ISO 9001 & 14001.

Vi är glada för att vi i linje med några av våra kärnvärden re-certifierat våra kliniker i enligt vår tidigare gällande ISO standard inom Kvalitet och Miljö.

 

Diagnostiskt Centrum Huds samtliga kliniker i Sverige har re-certifierats enligt ISO standard 9001 och 14001. För ISO 9001 innebär det att vi sedan tidigare implementerat kvalitetsledningssystemet och därefter säkerställt att vi fortsatt uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. ISO 14001 handlar om miljöledning. Syftet med en certifiering inom ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land).

 

Det innebär att våra samtliga kliniker Malmö, Göteborg, Helsingborg, Skövde och Stockholm är certifierade enligt denna ISO standard. Certifieringen utförs av en professionell part, SCAB – Svensk Certifiering AB som utför revisionen tillsammans med oss.