Artificiell intelligens och hudcancer

Du som har fått en remiss till oss på någon av klinikerna i Stockholm gällande hudförändringar kan komma att bjudas in till vårat forskningsprojekt ”Artificiell intelligens som beslutsstöd för att minska risken för feldiagnos av hudförändringar”.

 

Under ditt besök hos oss innebär det att läkaren tar tre stycken bilder samt ett tre sekunder långt filmklipp av din hudförändring.

 

Varför ska jag delta?
Syftet med projektet är att utveckla bättre diagnostiskt beslutstöd för läkare inom hudtumörer. I framtiden kan ett sådant verktyg vara ett stöd för både för läkare på vårdcentraler och hudkliniker och minska antalet hudförändringar som behöver skäras bort på grund av osäkerheten kring diagnosen.

 

Tjänsten ska inte ersätta hudläkare, men i framtiden kunna ge ett beslutsstöd, främst i primärvården, med det slutliga målet att minska dödligheten i malignt melanom.

 

Projektet gör vi i samarbete med ingenjörer på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Läs mer om projektet här