Anna Spirén

Anna Spirén är hudläkare på Diagnostiskt Centrum Hud Malmö. Anna läste medicin på Universitetet i Lund och gjorde sin specialistutbildning till hudläkare på Universitetssjukhuset i Malmö. Hon arbetade som överläkare på hudkliniken SUS i Malmö fram till 2012. Därefter har Anna arbetat som privat hudläkare.