GHM & BHM

GHM, Göteborgs Hudläkarmottagning och BHM, Borås Hudläkarmottagning blir en del av Diagnostiskt Centrum Hud

GHM och BHM är specialistmottagningar med hudläkare, för patienter med hudsjukdomar. Liksom Diagnostiskt Centrum Hud utreder och behandlar de alla typer av hudsjukdomar, såväl akuta som kroniska, som till exempel psoriasis, eksem, akne, hudtumörer och klåda. 

Boka tid på Göteborgs Hudläkarmottagning
GHM

Klinikerna ligger på centrala adresser i både Göteborg och Borås. De har framför allt profilerat sig som en privat hudläkarmottagning dit man kan vända sig utan remiss samt genom försäkringsbolag. Klinikerna sysselsätter totalt 11 dermatologer och sjuksköterskor som arbetar på de två enheterna. 

Boka tid på Borås Hudläkarmottagning
BHM-Diagnostiskt Centrum Hud