God Jul och Gott Nytt År!

Jul- och nyårshelgerna står för dörren och vi vill skicka er en julhälsning från oss på Diagnostiskt Centrum Hud!

Sedan 2016 är vi på Diagnostiskt Centrum Hud engagerade i Girls Education Program Sweden Malawi (GEPSM), en mindre ideell förening i Sverige och Norge som sedan 2013 arbetar med att stötta flickor från de mest utsatta områdena i Malawi och ge dem en möjlighet till utbildning av bästa kvalitet. Under åren har vi på Diagnostiskt Centrum Hud lyckats bryta mönstret för ett antal flickor, haft personal på plats och byggt en brunn i byn. De flickor som kommit längst har nyligen avslutat gymnasial utbildning – nyckeln till ett självständigt liv. Det är fantastiskt att kunna följa flickornas framsteg och personliga utveckling. Utöver utbildning ordnar GEPSM med kläder, skoluniformer, gemensamhetsaktiviteter och transporter. Under pandemin har GEPSM sett till att flickorna fått extra support och stödundervisning då flickorna i perioder skickats hem till sina byar.

 

I år, liksom tidigare år, skänker Diagnostiskt Centrum Hud pengar till GEPSM. Pengarna går oavkortat till flickornas utbildning. I år behövs vi mer än någonsin då kostnaderna i Malawi stigit avsevärt.

 

Vi vill med denna hälsning önska att fler engagerar sig och bidrar med oss så att GEPSMs intention om att ge flickorna utbildning, den bästa av möjligheter för att försörja sig och bli förebilder för sina medsystrar och döttrar, kan infrias. 15 000 kr ger en flickas skolutbildning under ett år i Malawi. Ett första steg till att bryta mönstret och ge flickorna ett värdigt liv. Följ också gärna flickorna på Facebook, The Dowa Girls

 

Vill du liksom oss bidra kan du betala in pengar direkt till: PostGiro: 620101-6  eller via Swish: 1235610548. Alla bidrag räknas!

 

Vi önskar er alla en riktigt skön jul och nyårshelg!