Ole B Christensen

Ole B Christensen läste medicin vid Köpenhamns Universitet. Han arbetade som hudläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö i 24 år, och hade olika befattningar från vik. underläkare till chefsöverläkare. Han disputerade 1981. Under 8 år var han professor och chefsöverläkare vid Oslo Universitet och hudavdelningen Ullevål Sykehus. Under 6 år var han delägare i en privat hudmottagning i Danmark, därefter arbetade Ole på en hudmottagning i Lund under 5 års tid. Han har även undervisat och forskat vid Lunds Universitet, Universitetet i Oslo, University of California San Fransisco och University of Western Australia. Ole började arbeta hos oss 1 augusti 2016.