Anna Spirén

Anna Spirén er dermatolog på Diagnostiskt Centrum Hud Malmö. Anna studerede medicin på Lunds Universitet og tog sin speciallægeuddannelse som hudlæge på Universitetssygehuset i Malmø. Hun arbejdede som overlæge på hudklinikken SUS i Malmø indtil 2012. Siden da har Anna arbejdet som privatpraktiserende hudlæge.