Sundheds- og sikkerhedspolitik

Sundheds- og sikkerhedspolitik

Vi er hinandens arbejdsmiljø! Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles anliggende for virksomheden og de ansatte.
Det er et fælles anliggende for virksomheden og medarbejderne og bør udføres i samarbejde, hvor alle har et ansvar for at deltage.

 

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.
medarbejdere.

 

Arbejdsmiljøet er også stærkt knyttet til vores fem nøgleord: kvalitet, sikkerhed, engagement, innovation og miljøbevidsthed,
innovation og miljøbevidsthed.

 

Vi ønsker et frit miljø på vores klinikker, hvor der er højt til loftet
højt til loftet, og hvor vi hele tiden ønsker at forbedre os, både individuelt og sammen.

 

Arbejdsmiljøet bør være sådan, at vi ikke lider af dårligt helbred eller skader på grund af
af arbejdet.

 

Et godt arbejdsmiljø bidrager til vores trivsel og glæde, som igen hjælper os til at
vi kan præstere for at nå de mål og visioner, vi har.

 

Vi accepterer ikke nogen form for viktimisering som f.eks. mobning eller chikane.
på vores arbejdsplads.

 

Vi bidrager til et godt arbejdsmiljø ved at

 

Arbejdsmiljøaspekter indgår i vores overordnede kvalitets- og miljøarbejde, og det vides fra forskning
fra forskning, at et godt arbejdsmiljø også øger patientsikkerheden. Derfor er arbejdsmiljøet
også inkluderet som en del af vores driftspolitik.